AI kan komma att kontrollera vad som är lämpligt i filmer

by Carl Enderstein - 15/02/2021 - 09:35

Forskare från USC Viterbi (University of Southern California) använder AI som ett verktyg för att identifiera innehåll i filmmanus innan en enda scen ens har tagits.

Forskarna klassificerar filmers innehåll på några sekunder, med hjälp av artificiell intelligens, baserat på filmmanuset och innan en enda scen har tagits.

Tillvägagångssättet kan göra det möjligt för chefer i filmindustrin att utforma en filmklassificering i förväg och efter önskemål, genom att göra förändringar i manus och före inspelningen sker.

Utöver den rent ekonomiska påverkan som detta system kan tänkas ha, skulle denna snabba återkoppling på innehålet kunna göra det möjligt för kreatörer och beslutsfattare att reflektera över det innehåll de skapar för allmänheten och den inverkan sådant innehåll kan få på tittarna.

Det amerikanska systemet som kallas ”Movie rating”, Motion Picture Association of America (MPAA),  bestämmer vilka som får se en film. Filmerna klassificeras i åldersgrupper och hur en film får ses. Systemet finansieras av filmdistributörer och producenter som betalar en avgift för att få sina filmer klassificerade.

Systemet har gjort sig känt genom sina förkortningar:
G (General Audiences)
PG (Parental Guidance Suggested)
PG-13 (Parental Strongly Cautioned)
R (Restricted)
NC-17 (Adults Only)

MPAA gör bedömningar utifrån hur mycket våld som visas, på språket, om droger visas, hur naket och om det visas sex-scener. Det är dessa bedömningar som snart kan komma att bli AI-baserade. Bedömningar har tidigare gjorts av personer som ser på filmen och säger vad de tycker.

Med AI behöver ingen ens se filmen, en maskin läser manuset på några sekunder och ger sin bedömning och klassificering baserat på manuset.

 

 

 

 

 

written by

DPLOJ