Artificiell intelligens för innehållsmarknadsföring

by Magnus Enderstein - 15/02/2021 - 09:56

Artificiell intelligens (AI) är till stor hjälp i innehålls-marknadsföring.

Idag är användning av AI i marknadsföring en realitet och det förändrar hur företag och organisationer  skapar och distribuerar innehåll. Speciellt inom innehållsproduktion används AI allt mer.

Sajten Marketing AI Institute undersökte bland hundratals marknadsförare för sin rapport “The 2021 State of Marketing AI Report”  hur värdefullt det är att använda AI-teknik för att automatisera mer än 45 vanliga AI-användningsområden vid marknadsföringsarbetet. Innehålls-marknadsföring dominerade listan över högst rankade användningsområden för AI inom marknadsföring, enligt sajten.

Dessa användningsområden inkluderar exempelvis innehållsanalys, sökordsval, datadriven innehållsskapande, optimering, skapande av personligt innehåll och A / B-test mm.

Alla dessa användningsområden för innehållsmarknadsföring, och många fler, är möjliga att göra med stöd av AI idag.

De mest avancerade AI applikationerna lär sig (sk adaptiva system) och anpassar sig baserat på användarinteraktion och på användardata, i stället för att förlita sig på en mänsklig programmerare eller på  manuellt arbete.

Idag kan AI generera innehåll, bygga innehållsstrategi och anpassa innehåll, och mycket, mycket mer.

Ett exempel på detta är vårt egnen utvecklade och AI baserade omvärldsbevakningssystem, Smart News och Article Suggester,  som lär sig vad använder är intresserad av och och lyfter fram och rekommenderar för läsaren relevanta nyheter och texter.

 

 

Mike Kaput listar i artikel “Artificial Intelligence In Content Marketing” några arbetsuppgifter  och kompetensområden för marknadsförare som kommer att påverkas speciellt mycket av användning av AI och av automation inom marknadsföring.

Typiska områden är :

  • Upprepande och rutinmässiga arbetsuppgifter
  • Data drivna arbetsuppgifter
  • Prediktiva arbetsuppgifter (“förutsägbara”)

Mike Kaput listar även kompetensområden och färdigheter som innehållsmarknadsförare behöver utveckla för att överleva och trivas i AI-åldern. 

  • Kunskap om AI. Du behöver inte veta allt om AI för att börja använda tekniken. Men du behöver en grundläggande förståelse för de olika typerna av AI-teknik och de möjligheter och utmaningar som AI ger.
  • Datakunskap (Data literacy): Du behöver inte heller en examen i datavetenskap för att använda AI för att utveckla en konkurrensfördel. Du måste dock förstå grundläggande datakunskap och hur data påverkar AI-antagande.
  • Användarfall (Use cases). Du måste också förstå hur AI faktiskt kan hjälpa din innehålls- marknadsföring i praktiken. 

 

 

written by

DPLOJ