Medietäckning handlar om strategi, inte om tur

by Carl Enderstein - 10/02/2021 - 03:10

Att skapa en ny produkt kommer inte automatiskt ge medietäckning, speciellt inte i en värld där “förtjänad media” gäller mer och mer.

Det kan vara svårt att ta till sig för vissa menar David Fouse, Forbes Councils Member.

För att få så kallad “förtjänad media” (earned media) behöver företag jobba på ett sätt som tillfredsställer vad journalister och media behöver för en artikel. Då behövs en strategi.

Betänk att amerikanska tidningar har dragit ner på hälften av sina anställda på redaktionerna sedan 2008. När journalistiken fortsätter att utvecklas från nyhetsrummen till sociala medier och internet, är det svårare än någonsin att få publicitet i traditionella kanaler.

Här är tre saker att fundera på:

  • Förbättra berättelsen

Hur kommer din produkt att ändra världen? Att visa hur en produkt kommer innebära investeringsförändringar är effektivt. Om du inte redan är Apple och ska göra en enkel uppdatering så kommer du inte få mediebevakning. Det är viktigt att poängtera att alla som marknadsför sig på detta sätt inte heller solklart får mediabevakning. Men det är en startpunkt som varje marknadsföringsavdelning bör anamma för att visa varför produkten är i särklass.

  • Visa produktens påverkan på konsumenten

När Apple först lanserade Apple Watch fanns en rad andra liknande klockor på marknaden. Men genom att lyfta vissa viktiga faktorer i sin marknadsföring kunde den enklare slå igenom. En av de viktigaste faktorerna var att deras konsumenter inte längre behövde förlita sig på sin mobil. De visade och lyfte fram att produkten har en påverkan på människors liv.

  • Skapa nya kategorier

Facebook, Google och Airbnb var inte stora företag när de började. Det är viktigt att komma ihåg. De skapade helt nya kategorier inom företagsvärlden. Facebook ändrade hur vi pratar med varandra, Google ändrade hur vi hanterar information och Airbnb ändrade hur vi tänker om resande.

Att sikta högt kan gynna i längden, alla företag är såklart inte Facebook, Google eller Airbnb. Men för att få medietäckning krävs det att produkten du säljer ändrar någonting i samhället – dvs skapar en ny kategori.

David Fouse menar att de här taktikerna är ett bra sätt att bryta mot status quo och på så sätt kan företag göra sig hörda.