Skapa "Communities" inte bara lojalitetsprogram

by Magnus Enderstein - 10/02/2021 - 14:35

Vill du ha fler lojala kunder? Erbjud i så fall en gemenskap en “communit”, inte belöningar.

Så skriver Ana Andjelic på Harvard Business Review.

Ana är strategichef och författare till “The Business of Aspiration”. Hon driver också ett nyhetsbrev, The Sociology of Business”.

Enligt Ana Andjelic är lojalitetsprogram som effektivt tubbar människor till att köpa fler av dina produkter bara ett utryck för lättja.

I en modern “aspirationsekonomin” (“Aspiration Economy”) utvecklar människor äkta varumärkessamhörighet endast när det ger dem en känsla av gemenskap, menar Ana Andjelic.

Sammanfattningsvis skriver hon att medlemskapsstrategier är ett effektivt sätt att uppnå detta mål. För att göra detta effektivt, kom ihåg att fokusera på mikro, nischgrupper av passionerade konsumenter. Skapa myter runt klubbarna du skapar och hjälp människor att ställa upp på din varumärkeshistoria. Uppmuntra kunder att möta varandra, virtuellt eller personligen. Upprätthåll förbindelserna och erbjud regelbundna kontaktytor som håller samman medlemmarna kopplade till ditt varumärke.

 

 

Om  Ana Andjelic

På Linkedin

På egen sajt

 

Lite mer om Aspiration Economy

 

written by

DPLOJ