Premium-annonsering: Nästa steg är personifiering och partnerskap

by Magnus Enderstein - 10/02/2021 - 06:55

Vad blir nästa steg inom Premiumannonsering?

Dagens reklamlandskap är full av utmaningar. Så kallade “tredje-part kakor” eller “cookies” håller på att försvinna, en pressad annonsmarknad, reklamintäkter går till plattformar istället för till medier etc. etc.

Sajten wan-ifra.org (World Association of News Publishers) tar upp några exempel på alternativa vägar framåt.

Pandemin driver på trenden mot allt mer digital annonsering. Det blir tydligt inte minst då många jobbar hemifrån och online på grund av COVID-19. Detta driver i sin tur annonsörer att ytterligare påskynda närvaro i det digitala rummet.

Londonsbaserade marknadsföringsbyrå, Zenith, menar att den Covid-ledda nedgångar redan har börjat minska och att annonsutgifterna börjar återvända. Den förutspår en återhämtning på 5,8 procent av de globala annonsutgifterna för 2021.

Mot denna bakgrund ser medier nya krav från annonsörena. 

Michael Stephenson, försäljningschef på Nine Entertainment lyfter fram några utmaningar.

"Vi hör att marknadsförare hade en absolut, orubblig besatthet med kunder och att  personifiera deras upplevelse” 

 

Genom att bygga strategiska partnerskap och starka nätverk kan man konkurrera med de stora teknikföretagen. Ett exempel är ett system framtaget i ett samarbete mellan Nine och Adobe som kallas Audience Match.

En del av lösningen ligger i att varje slutanvändare kan identifieras tack vare Nines obligatoriska inloggningssystem.

 

"Varje dag kan annonsörer kommunicera med kända målgrupper, kända kunder, inte anonyma enheter, över alla type av skärmar",

“Dessutom gör vi det i en mycket säker miljö som uppfyller dataskydd och andra legala krav” säger Stephenson. 

 

Artikel tar upp ytterligare två exempel från GDP Venture och från Mediacorp.

Dessa är inne på samma spår dvs att bygga partnerskap, nätverk och allianser som håller ihop och möjliggör personifiering och att slutanvändare kan identifieras, inte bara vara anonyma objekt. 

”Det kan vara en mindre förlagsallians. Det kan vara en start-up-allians. Dkan vara vem som helst som har en dedikerad publik. Tänk på ditt samarbete så brett som möjligt, ” säger Indranil Sarkar, Mediacorp

 

Billd från presentationen av Indranil Sarkar, Vice President of Partnership & New Business på Mediacorp, som visar hur ett partnernätverk kan gynna annonsörer.

 

 

 

 

written by

DPLOJ