Twitter får inspiration från Wikipedia för att bekämpa desinformation

by Magnus Enderstein - 08/02/2021 - 11:05

Twitter presenterar en ny funktion avsedd att förstärka ansträngningar att bekämpa felaktig information och desinformation- Man har tagit inspiration från Wikipedia. 

Det nya systemet gör det möjligt för användare att diskutera och ge sammanhang till tweets som de anser är vilseledande eller falska.

Projektet kallas Birdwatch, och det är en fristående del av Twitter som först bara kommer att vara tillgänglig för en liten uppsättning användare, till stor del på först till kvarn-principen.

Prioritering kommer inte att ges till högt profilerade personer eller traditionella faktakontroller, men användare måste använda ett konto kopplat till ett riktigt telefonnummer och e-postadress.

”Birdwatch gör det möjligt för människor att identifiera information i tweets som de anser är vilseledande eller falsk och skriva anteckningar som ger informativt sammanhang,"

skriver Twitter-produktchef Keith Coleman i ett pressmeddelande.

 

“Vi tror att detta tillvägagångssätt har potential att svara snabbt när vilseledande information sprids och lägger till sammanhang som människor litar på och tycker är värdefulla."

 


"så småningom strävar vi efter att göra anteckningar synliga direkt på tweets för den globala Twitter-publiken, när det finns enighet från en bred och varierad uppsättning bidragsgivare."

 

 

 

 

written by

DPLOJ