Forskning visar: Uppnå bättre kundengagemang. Var mer strategisk på sociala medier

by Magnus Enderstein - 26/06/2020 - 16:15

Ju fler interaktioner och kontakter företagets marknadsföringsstrategi för sociala medier genererar, desto mer kundengagemang ger det.

I en studie undersöker Fang Fang Li och Jorma Larimo från University of Vaasa och Leonidas Leonidou från University of Cyprus på strategisk användning av sociala medier

Studien publicerades nyligen i tidskriften - Journal of the Academy of Marketing Science.

Trots utbredd insikt bland marknadsförare av behovet av att integrera i sociala medier har relativt få företag en plan och en strategi för utformningen och närvaron i sociala medier. 

“För de flesta företag är utmaningen inte att initiera sociala mediekampanjer, utan att effektivt och strategiskt använda sociala medier för att engagera kunder och bygga värdefulla relationer med dem, säger professor Jorma Larimo och doktorand Fang Fang Li från Vasa universitet.”

För att få insikter från både akademiker och praktiserande utövare intervjuade författarna 15 beslutsfattare från Kina, Finland och Sverige och genomförde sedan två separata undersökningar.

Den första med 52 marknadsföringschefer från USA och den andra undersökningen med input från 43 sociala medier forskare.

Studien visar att bara användning av sociala medier i sig inte genererar något kundvärde, utan snarare att interaktioner mellan kontakterna, företaget och dess kunder liksom mellan kunderna själva skapar ett värde och kan användas strategiskt.

“Att interagera med kunder via sociala medier ger enorma möjligheter för företag att lära sig mer om sina kunder och öppnar nya möjligheter för co-skapande av produkter eller tjänster, säger Fang Fang Li.”

I studien identifierades även fyra marknadsföringsstrategier för sociala medier:

  • strategi för social handel (social commerce)
  • strategi för socialt innehåll
  • strategi för social övervakning (social monitoring)
  • social CRM-strategi

Att aktivt interagera med kunder som använder sociala medier bör vara en pågående process, som rätt använt och med rätta incitament kan hjälpa till att påverka kundernas beteende positivt, säger professor Jorma Larimo.

 

 

 

 

written by

DPLOJ