Niemanlab: Vad är den verkliga faran med coronaviruset för nyhetsindustrin?

by Redaktionen - 18/03/2020 - 09:40

I en artikel på Niemanlab.org ställer sig Joshua Bento, chef för Nieman Journalism Lab, hur stor fara koronaviruset utgör för redan hårt sargade amerikanska nyhetsindustrin?

Han menar att de sannolikt minskade annonsintäkterna och alla de inställda “Events” till följd av  koronaviruset kommer att kunna hanteras. Joshua Bento menar att den verkliga risken ligger i en eventuell lågkonjunktur och hur branschens hedgefondägare kommer att reagera på den.

I artikeln listar Bento olika risker och dess påverkan på branschen

  • Inställda events

Inställda Events kommer inte att få allt för stor på verkan generellt sett för branschen då de endast utgör ca 10% av intäkterna. Detta kommer att vara ett litet och irriterande problem för de flesta och ett potentiellt avgörande problem för vissa specialiserade aktörer.

  • Tidningen i brevlådan

Joshua Bento påminner om att de flesta nyhetstidningar fortfarande tjänar sina pengar från den tryckta upplaga och inte digitalt. De flesta av läsarna som de levererar den tryckta papperstidningen till är äldre med större risk för infektion. Utökade begränsningar i rörlighet i samhället kan påverka distributionen av papperstidningen drastiskt.

  • Minskad annonsering

Det är naturligtvis ganska troligt att annonseringen kommer att minska åtminstone på kort sikt. Många annonsörer tillhör de grupper som drabbats hårt så som hotell, flygbolag, restauranger, filmindustri, kryssningar, mässor mm. 

  • Risk för lågkonjunktur

Detta är den potentiellt katastrofala efterföljden av virusutbrottet enligt Bento. Den amerikanska nyhetsindustrin har genomgått stora påfrestningar det senaste decenniet. Man har vuxit stadigt men svagt under dessa år. Många ställer sig frågan:

“Om detta är hur dåligt det kan vara när det är bra, vad fan kommer att hända när det är en lågkonjunktur?” 

Nyhetsindustrin har alltid varit mer känslig än genomsnittsbranscher. 

Bento påpekat att de flesta  amerikanska lokala nyhetsföretagen antingen är ägda eller djupt skuldsatta till en eller flera hedgefonder eller riskkapital-företag. Det kommer sannolikt att leda till en ny omgång av fusioner och förvärv enligt Bento.

 

 

 

 

written by

DPLOJ