Trend: Kraftig tillväxt i "Native Advertising"

by Magnus Enderstein - 18/03/2020 - 08:24

Trenden med tillväxt för sk “Native Advertising” håller is sig.

Enligt IAB Sverige är Native advertising:

en del av det bredare begreppet content marketing, som avgränsas genom det faktum att native advertising alltid är betalt utrymme.


”Native annonser” blandas med redaktionella artiklar och tanken är att de skall smälta in i sin omgivning. De liknar innehållet på mediesajterna men markeras på något sätt så att läsaren kan förstå att budskapet är från en köpt annons till exempel genom en markering och en text som anger ”SPONSRAT” eller “ANNONS”. 

Enligt undersökningar spenderade Amerikanska annonsörer nästan 44 miljarder dollar på ”Native advertising” under 2019. De flesta av dessa i mobila annonsplaceringar.

Vidare skriver sajten Emarketer att I slutet av 2020 förutspås annonsörerna lägga ca två tredjedelar av display annonsering på ”Native annonsering”

Mycket av annonspengarna för ”Native advertising” går till sociala medier men här finns en stor potential för webbmedier att ta andelar.
 

 

 

 

 

 

 

RELATERAT

 

written by

DPLOJ