Brister inom MIK - Medie- och informationskunnighet

by Magnus Enderstein - 11/03/2020 - 12:55

En undersökning från Startpage, en sökmotor som konkurrerar med Google genom att skydda integritet som dess främsta egenskap, visar att föräldrar till barn mellan 5 och 16 år i USA har bristande kunskap om hur mycket “webben vet” om deras barn.

Hela 98 anger att de är oroliga för sina barns integritet på nätet.

Det finns också en oro över bristen på vägledning och litteratur, samt att skolsystemet inte ger tillräckligt stöd. Föräldrar anser att skola och myndigheter misslyckas med utbildning inom området. Trots att hela 68% anser att de inte har den kompetens som krävs ändå anser sig ansvariga för sina barns kunskap om internet och webben. 61% av föräldrarna säger sig ta det i sina egna händer och lär sina barn om online-säkerhet.

 

 

 

Dploj kommentar: Artikeln pekar på behovet av bättre utbildning inom det som kallas MIK – Medie- och informationskunnighet eller på engelska MIL – Media and Information Literacy. 

Idag finns en del initiativ som syftar till att stärka kunskapen inom MIK främst riktat till barn och ungdomar. Vi menar dock att det idag finns ett lika stort behov av att förbättra kunskapen inom företag och organisationer.

Vi följer regelbundet området här på Dploj Insight Magazine

 

 

 

written by

DPLOJ