Automatiskt omskrivna artiklar - Funkar det?

by Magnus Enderstein - 07/02/2020 - 16:03

Kan maskiner skriva om texter? 

Ja, delvis är nog svaret idag.

Här är ett exempel från experiment* (se nedan) vi testat.

Så här kan det se ut när vi automatiskt skriver om artiklar med hjälp av Artificiell Intelligens AI.

När vi skriver om artikeln gör vi även annan automatisk textbearbetning med AI  såsom att lägga till metadata och på så sätt berika artikeln. Detta kan skapa mervärden till texten när den publiceras på webben eller för då den sparas i en textdatabas exempelvis på ett företags intranät.

Det tar oss bara någon sekund att skriva om och berika en artikel på detta sätt.

Exempel:

Original text:

Telenor erroneously collects personal data of more than 100,000 people in Sweden

Norwegian telecoms company Telenor has been reported to Sweden's Data Protection Authority (Datainspektionen) after it erroneously collected the personal data of at least 120,000 customers without permission. 

Automatiskt omskriven text

Telenor Wrongly Gathers personal data of over 100,000 Individuals in Sweden


Norwegian telecoms firm Telenor was reported to Sweden's Data Protection Authority (Datainspektionen) after it wrongly collected the private data of 120,000 customers without consent.

Automatisk klassificering av texten

TOPICS: Technology, Information privacy, Government, Information management

CATEGORIES politics, society values ethics

ENTITIES: Data, Telecommunication, Data Protection Authority, Norway, Sweden, Telenor, Swedish, Data Protection Authority

 

Experiment*

Sättet vi gör detta på är att vi använder en mängd olika applikationer och tjänster som finns tillgängliga som öppenkällkod eller som på annat sätt är tillgängligt att använda. Vi adderar sedan våra egna applikationer, algoritmer och vår kunskap i en som vi tror bra blandning. Totalt kan det röra sig om 10 – 20 olika processer och metoder som vi använder. Det är en experimentell och iterativa process där vår erfarenhet, kunskap och kreativitet förhoppningsvis bidrar till att en applikation kan förbättras. Detta är ett mycket vanligt sätt att utveckla applikationer inte minst inom konstgjort intelligens. Vi kaller det "best of breed". 

 

LÄS MER

 

written by

DPLOJ