“Privacy by Design” - Inbyggt dataskydd

by Magnus Enderstein - 28/01/2020 - 07:45

När det gäller att skapa säkra produkter måste integritet genomsyra hela designprocessen.

Integriteten kommer att vara otillräcklig om den hanteras utan eftertanke och endast betraktas som en funktion och inte som en integrerad del av produkten.

"Privacy by Design" betyder "dataskydd genom teknikdesign."

Tanken bakom detta är att dataskydd vid hantering och processering av data blir bäst när den redan är integrerad då tekniken skapas. 

 

Sajten Dataquest ger 7 exempel på principer för utveckling med “Privacy by Design”

 

 

 

written by

DPLOJ