Kvalitet räknas - Bli en expert

by Magnus Enderstein - 28/01/2020 - 14:15

Hur får du bra resultat på Google sökningar?

Allt tyder på att Google prioriterar mer och mer vad de anser vara ett kvalitativt innehåll med sina uppdaterade kriterier.

Begreppet E-A-T (“Expertise, Authoritativeness, and Trustworthiness”) dvs på svenska expertis, auktoritet och tillförlitlighet används i Googles riktlinjer för hur kvalitativt innehåll skall se ut.

Länk till General Guidelines

  1. Bevisa och visa på expertis: Googles riktlinjer för utvärdering av sökkvalitet gäller för såväl innehållet som sådant och för den som skapar det. Exempelvis är både kontexten och information om de som skriver viktigt.
  2. Var en auktoritet: I sina riktlinjerna för betonar Google även vikten av att skapa originella, unika och användarvänliga sidor. Man vill komma ifrån trick eller rena bedrägerier som försöker få hög ranking utan att ge läsaren ett mervärde. Googles algoritm belönar användbart och ett auktoritativt innehåll.
  3. Skriv regelbundet och med en plan: Publicera innehåll av hög kvalitet regelbundet och med en plan. Google förespråkar regelbundna nyheter och uppdateringar av webbinnehållet.

 

 

 

 

 

No matter what kind of company you are--tech startup or food truck--Google's acronym should guide you. 

 

There’s no shortcut to authority: Why you need to take E-A-T seriously

written by

DPLOJ